Utvärdering

Genom att fylla i denna utvärdering ger du oss viktig information om hur vi kan göra kursen mer ändamålsenlig, du kommer även att få ditt kursintyg per e-post när du fyllt i utvärderingen. Alla uppgifter är konfidentiella.

Från projektledningens sida vill vi på förhand tacka för att du tagit dig tid och fyllt i denna utvärdering! Fälten som är markerade med en stjärna (*) är obligatiska fält.

Mycket bra Bra Nöjaktig Dålig

Mycket bra Bra Nöjaktig Dålig

Mycket bra Bra Nöjaktig Dålig

Mycket bra Bra Nöjaktig Dålig

Tack för ett gott samarbete och lycka till!

Mattias Eriksson
Projektledare Vägen till ett Välkomnande Åland