Ålands natur

Åland är litet och naturen varierande. Här finns både karg skärgårdsnatur och frodig barrskog, både artrika lövängar och trolska insjöar.

En fin mosaik av olika naturtyper på ett begränsat område och allt kan upplevas på samma dag!