Åländskt värdskap - människor och attityder

Vad är då ett åländskt värdskapet i praktiken?

Kanske den åländska själen som präglas av vårt småskaliga samhälle. Alla känner och bryr sig om varandra på Åland. Det kan vara både bra och mindre bra, men fördelarna överväger lätt. Alla vi öbor har en speciell mentalitet som är lätt att känna igen när man besöker andra samhällen med samma karaktär som vårt.

Gäster istället för turister

På samma sätt som vi värnar om varandra ska vi också värna om våra besökare. Ett sätt kan vara att byta ut det slitna uttrycket turister mot gäster. Liksom ålänningarna förr inte såg sommargästerna som kassakor utan i lika hög grad personliga vänner. En gäst är varmare än en turist. En sommargäst är en individ som har speciella behov och förväntningar. Vi borde glömma gruppen och fokusera på individen, gästen vi har framför oss. Det är en bra början på ett åländskt värdskap.

Ett bra exempel
Ett svenskt par som skulle semestra på Åland i 14 dagar blev istället kvar i 70 eftersom "ålänningarna är så trevliga". Någon bjöd på bensin med sitt kort när deras eget strejkade, en stugägare bjöd på färsk abborre, små gester men viktiga för helheten. Paret stötte även på en "otrevlig person" som "måste varit en turist", en sådan bild hade de av Åland att ingen kan vara otrevlig här.

Den historien beskriver med stor exakthet visionen om ett välkomnande Åland.