Kastelholms slott

Kastelholms slott är Ålands enda medeltida slott och en av landskapets främsta sevärdheter.

Det är oklart hur gammalt slottet är men det nämns första gången 1388 i en bouppteckning efter riksdrotsen Bo Johnsson Grip. Fogdar eller förläningshavare som utsågs av den svenska kungen härskade över slottet och såg till att skatter drevs in till kronan.

Från olika tider

Slottet består av olika delar som byggts vid olika tider. Den södra delen av slottet är äldst. Slottet härjades svårt av en brand 1745. Efter den restaurerades en del av slottet som användes som kronomagasin ända in på 1900-talet.

1980 inleddes en omfattande restaurering som pågick över 20 år. Kastelholms slott är numera dagligen öppet för besökare från början av maj till mitten av september. Det är också en populär scen för teater- och musikframträdanden och för en historisk marknad.

Gustav Vasa

En av de medeltida fogdarna på slottet var Erik Johansson, far till Gustav Vasa. Gustav Vasa vistades också på slottet och jagade i markerna runt omkring. Han lät utvidga Kastelholms kungsgård och inrättade även två nya kungsgårdar, Haga och Grelsby, som fungerade som mönsterjordbruk.

Gustav Vasas son, hertig Johan, blev herre på Kastelholm 1556. Under hösten 1571 höll han sin bror Erik XIV med makan Karin Månsdotter fängslade på slottet.

1634 upphörde Åland att vara ett eget slottslän. Då minskade slottets betydelse och det fick förfalla.