Från den ryska tiden

Från 1809 till 1917 var Åland och Finland en del av det väldiga ryska tsardömet. Bomarsunds fästning och post- och tullhuset i Eckerö uppfördes under den här tiden.

Det ryska tsardömets västra gräns gick efter freden mellan Sverige och Ryssland 1809 i Ålands hav och därför ville Ryssland anlägga en stark kustfästning någonstans på Åland. Valet föll på Bomarsund och bygget inleddes 1830.

Fästningen planerades för 5000 man och 500 kanoner. Det ovalformade huvudfästet blev klart 1842, dessutom planerades en yttre fästningsmur som skulle innehålla 14 försvarstorn. Endast tre av dem byggdes.

Under byggnadsåren var Bomarsund en internationell arena där folk med olika språk och religioner levde och bodde. Drygt 3000 personer bodde i området vilket var ett stort antal på den tiden och stadsliknande samhällen växte upp med affärer, postkontor och skola.

Fästningen erövrades

Fästningsbygget avbröts 1854. Då ställde sig England och Frankrike på Turkiets sida mot Ryssland i det så kallade Krimkriget. Den engelska flottan sökte mål som kunde tillfoga Ryssland skada och ett av dem var Bomarsund.

Över 40 engelska och även franska krigsfartyg seglade mot Åland och anföll fästningen. Ryssarna kapitulerar efter några dagars eldgivning och fästningen sprängs senare av erövrarna. I dag finns ruiner av huvudfästet och de tre försvarstornen kvar. I terrängen finns också rester av civila husgrunder.

I fredsförhandlingarna i Paris 1856 förklarades Åland som en demilitariserad zon.

Olika gravgårdar

På den lilla grannön Prästö finns sex gravgårdar för olika trosinriktningar som anlades under de år då fästningen byggdes. De mäktigaste monumenten finns på den nya grekisk-ortodoxa kyrkogården.


Post- och tullhuset

Post- och tullhuset vid strandkanten i Eckerö Storby stod klart 1828. Det pampiga huset är ovanligt i landskapet och det hävdas ibland att den ryska tsaren Alexander slog på stort för att bräcka fienden Sverige.

Huset har ritats av arkitekten Carl Ludvig Engel som ritat många byggnader i Helsingfors. Huset är varsamt restaurerat och en del används för utställningar. I en av flygelbyggnaderna finns ett museum över postrodden över Ålands hav.