Ålands medeltida kyrkor

Åland har flera kyrkor från medeltiden. Den största ligger i Sund.

Åland har en kyrka i varje kommun - sammanlagt 16 stycken.

De äldsta kyrkorna är från medeltiden, troligen från 1200- och 1300-talen, och ligger i Eckerö, Hammarland, Jomala, Finström, Sund, Saltvik och Lemland.

De är byggda av sten, väggarna är tjocka och fönsternischerna djupa och det blir en speciell atmosfär under valven. I några av kyrkorna har delar av gamla väggmålningar bevarats.

Akustiken är fin i stenkyrkorna som ofta används för konserter.

Vid vattenleder

Flera av de äldre kyrkorna ligger inte mitt i byn utan snarare vid sidan om, till exempel Sunds kyrka. Men när den uppfördes låg den vid en central farled som även gick förbi Kastelholms slott. Det var i många fall lättare at ta sig fram på vattnet än på land och därför byggdes kyrkorna nära viktiga vattenleder. På grund av landhöjningen har vattenlederna i vissa fall helt försvunnit medan kyrkan står kvar.

Flera gravfält

Intill flera av kyrkorna finns spår efter tidigare bosättning. Väster om Saltviks kyrka i Kvarnbo ligger ett av Ålands största gravfält från yngre järnåldern ( cirka 550-1050 e. Kr.) och nära Jomala kyrka ligger ett av Ålands mest omfattande gravfält från vikingatiden eller senare delen av yngre järnåldern (cirka 800-1050 e. Kr.)