Barken Pommern och andra sjöfartsminnen

Sjöfarts-Åland har en förnäm sevärdhet - den fyrmastade barken Pommern som är den enda i sitt slag i världen som bevarats i ursprungligt skick.

Järnbarken Pommern byggdes i Skottland 1903 för ett nordtyskt rederi och seglade då under namnet Mneme. 1923 köptes fartyget av den åländska storredaren Gustaf Erikson som på sin tid byggde upp världens största flotta av seglande handelsfartyg.

I Eriksons ägo gick Pommern mest på vetetraden mellan Europa och Australien. På övriga rutter hade segelfartygen blivit utslagna av motordrivna fartyg men på den här långrutten förlängdes segelsjöfartsepoken med ett tiotal år.

Endast för bogser

Pommern kom till Mariehamn 1939 efter att ha lossat en vetelast i Hull i England och förtöjde för gott i hemhamnen några dagar innan andra världskriget bröt ut. 1953 skänkte Gustaf Eriksons ättlingar Pommern till Mariehamn.

Åren har dock gått hårt fram med skrovet som på sina ställen visat sig vara oroväckande tunt. Nya plåtar har svetsats fast och diskussionen har inletts - kan Pommern även i framtiden ligga i vattnet eller ska hon likt många andra museifartyg placeras i en torrdocka?

Ålands sjöfartsmuseum

Ovanför Pommern ligger Ålands sjöfartsmuseum som domineras av segelfartygsepoken under första hälften av 1900-talet. Här finns bland annat kaptenssalongen från segelfartyget Herzogin Cecilie som gick på grund utanför Englands kust 1936.

Det är dock trångt i museet och planer på en utbyggnad har funnits länge. Om de förverkligas stängs museet under byggtiden.

Sjökvarteret 

Från 1850-talet till 1920-talet byggdes cirka 300 större och mindre skutor på Åland. I Sjökvarteret i Mariehamns östra hamn lever de gamla båt- och skutbyggartraditionerna vidare. I museet visas utställningen "Hur träd blir skuta" och i verkstaden pågår ofta något båtbygge.

Flera åländska skutor, bland dem galeasen Albanus, har sin hemhamn i kvarteret där man även hittar verksamma hantverkare.

Skeppargården Pellas - Bonderedarens hem

Den driftiga åländska bonderedaren Erik Petter Eriksson lät bygga sig ett ståtligt hem i slutet av 1880-talet. Gården, Pellas i Lemland Granboda, är numera öppen för allmänheten.

Champagnevraket

Sommaren 2010 gjordes dykningar vid ett vrak som man trodde var en tysk segelbåt i plast från 1960-talet. Vid närmare undersökningar upptäckte man att det rörde sig om ett större segelfartyg i ganska gott skick, så man begav sig ner för en närmare undersökning. Det visade sig vara en galeas från början av 1900-talet. Vraket ligger på 40-50 meters djup och är välbevarat men i dåligt skick.

Det dykarna fann intressant från första stund var att det fanns väldigt många föremål i gott skick på vraket, även spisen var intakt vilket är rätt ovanligt på så gamla vrak. Ännu intressantare blev det när man hittade väldigt många flaskor i skeppets lastrum, man hittar ofta flaskor i gamla vrak men dessa såg ut att vara väl bevarade med korkar kvar. Man bestämde sig för att ta upp en flaska och det visade sig att innehållet i flaskan var något helt unikt, förmodligen världens äldsta champagne! Vid bärgningen av flaskorna hittade man 168 flaskor innehållande tre sorters champagne och även fem flaskor öl som även den förmodligen är världens äldsta bevarade.

Värdet på champagnen uppskattas till ca. 50 000 € per flaska! Värdet på publiciteten som Åland fått och kommer att få genom detta fynd är ovärderligt. Media världen över har tagit upp denna nyhet.

Läs mer om fyndet på hemsidan www.champagne.ax.