Museer

Ålands utveckling från ett jägarsamhälle till dagens moderna landskap med självstyrelse åskådliggörs i Ålands museum, ett av Ålands många museer.

Ålands museum är Ålands "nationalmuseum" och värt ett besök. I samma byggnad i Mariehamn finns Ålands konstmuseum med en permanent utställning av åländsk konst.

Ett annat konstmuseum är Önningebymuseet som visar verk av de konstnärer som ingick i den koloni som verkade i byn Önningeby från 1880-talet och tre decennier framöver. Kolonins centralgestalt var Victor Westerholm från Åbo och bland de konstnärer som vistades i byn märks Hanna Rönnberg, Edvard Westman, J.A.G. Acke och Elin Danielson.

Jakt, fiske och brandbilar

Bland de övriga museerna finns Ålands jakt- och fiskemuseum i Käringsund i Eckerö där man får se hur jakt och fiske bedrivits på Åland från stenåldern fram till våra dagar. Här finns bland annat en samling av uppstoppade djur.

I Ålands brandkårsmuseum i Mörby i Hammarland har man samlat ett 15-tal brandbilar som använts på Åland och även övrig brandkårsutrustning. Den äldsta bilen är från 1920-talet.

Gamla byggnader och fängelseceller

Till friluftsmuseet Jan Karlsgården intill Kastelholms slott har man flyttat äldre allmogebyggnader av olika slag, till exempel väderkvarnar, oxstall, smedja och bostadshus. Man kan gå in i de flesta av dem.

Intill ligger fängelsemuseet Vita Björn som är inrymt i ett gammalt kronohäkte som användes till 1975. Här kan man se hur fångvården utvecklats från slutet av 1700-talet till 1950.

Kameror, en skolsal och ett författarhem

I Kastelholm ligger även det privatägda Ålands fotografiska museum där samlaren Olle Strömberg visar kameror och övrig fotoutrustning.

I skärgårdskommunen Vårdö ligger Ålands skolmuseum som är inrymt i en gammal skolbyggnad från slutet av 1880-talet.

Författarinnan Anni Blomqvist, som skrev de omtyckta böcker om Maja och Janne på Stormskäret, bodde på ön Simskäla och hennes hem visas för besökare.