Från stenålder till självstyrelse

De första ålänningarna bosatte sig på några öar i det vida havet för cirka 7.000 år sedan.

I början av 1200-talet övertogs troligen den politiska makten på Åland av svearna medan Åland liksom övriga Finland blev en del av det ryska tsardömet efter kriget mellan Sverige och Ryssland 1808-1809.

År 1921 fick Åland sin självstyrelse inom Finlands gränser.