Från vikingatid till 1700-talet

Forskarna tror att Åland på 1000-talet hade mellan 2000 och 3000 invånare och de i huvudsak var jordbrukare, fiskare och jägare.

Under 1000- och 1100-talet var Danmark den ledande staten i Norden och Kurt Lindh, författare av boken "Det åländska samhället", skriver att det finns forskare som anser att även Åland ingick i det danska Östersjöväldet. Men det är troligt att svearna tog över den politiska makten på Åland i början av 1200-talet efter att danskarnas välde försvagats.

Medeltida byggnadsminnen

Från medeltiden på Åland finns byggnadshistoriska minnen bevarade som Kastelholms slott och ett antal stenkyrkor både på huvudön och i skärgården.

Kastelholms slott byggdes på en strategisk plats - på en holme vid en vattenled som även gick förbi närliggande Sunds kyrka.(Läs mer om slottet i kapitlet Sevärdheter)

Från 1200-talet

De medeltida kyrkorna uppfördes på initiativ av ålänningarna själva och tolv medeltida stenkyrkor är bevarade. Forskare analyserar murbruk för att exakt kunna fastställa kyrkornas ålder och hittills har analyserna visat att långhuset i Sunds kyrka är den äldsta delen och uppförd mellan 1250 och 1275. Delar av andra kyrkor kan vara ännu äldre men forskningen kring dem är inte avslutad.

Nära kyrkan i Jomala har man funnits ett 20-tal husgrunder som tros ha varit en adelsmans eller stormans gård under medeltiden. En teori är att gårdens storman kontrollerade den viktiga kalkhandeln från Jomala, då såldes stora mängder kalk till storbyggen i Stockholmstrakten.

Åland tömdes

Det stora nordiska kriget bröt ut 1700 och 1714 ockuperade ryssarna Åland. Nästa hela Åland tömdes på sin befolkning som flydde till Sverige och först efter freden i Nystad 1721 började ålänningarna återvända hem. Också under åren 1741-43 var Åland delvis avfolkat eftersom ryska trupper än en gång kom till Åland.

Läs mer