Den ryska tiden 1809-1917

I fredsförhandlingarna efter kriget 1808-1809 mellan Sverige och Ryssland måste Sverige avstå Finland och Åland till Ryssland för att uppnå den önskade freden. Riksgränsen mellan Ryssland och Sverige gick efter det i Ålands hav.

Freden mellan Sverige och Ryssland var säkert efterlängtad även på Åland, speciellt i skärgården hade hus bränts eller förstörts, men följden av fredsavtalet - avskedet från Sverige - måste ha väckt bestörtning. Sekelgamla kontakter till Sverige och framförallt Stockholm skedde inte längre inom samma land. "En ny tillvaro under en ny överhet vidtog" skriver Pertti Hakala i Det åländska folkets historia IV.Soldater på gårdarna

Ålands läge var strategiskt viktigt som den yttersta utposten mot Sverige och ryska soldater placerades på Åland. För att de skulle ha någonstans att bo inkvarterades de på åländska bondgårdar, speciellt under vinterhalvåret. Under varmare månader kunde de bo i fältläger.

Enligt historikern Martin Hårdstedt var inkvarteringen i förhållande till befolkningens storlek mer omfattande på Åland än på annat håll i storfurstendömet Finland och en stor börda för gårdarna. Uppgifter finns att upp till 30 soldater kunde inkvarteras för några månader på en enda gård.

Mariehamn grundades

Från 1830-talet och fram till mitten av 1850-talet var Skarpans i Bomarsund Ålands viktigaste ort då fästningen byggdes. (Läs mer under Bomarsunds fästning i kapitlet om Sevärdheter).

Senare blir Godby en centralort och 1861 grundades Mariehamn på ett näs där man fick tillgång till två skyddade hamnar.

Staden fick namn efter tsar Alexander II:s maka Maria. Arkitekten GT Chiewitz gjorde upp en pampig stadsplan med breda gator och två esplanader. Mariehamn var dock rätt länge en ganska enkel stad med låga trähus.

Under första världskriget byggde Ryssland tio kustfort på Åland - i strid mot landskapets demilitariserade status.


Källa:

Det åländska folkets historia IV