Kampåren 1917-1921 och självstyrelsens första tid

Åren 1917-1921 var dramatiska i Ålands nutidshistoria och ledde till att Åland fick sin självstyrelse.

Efter marsrevolutionen i Ryssland 1917 drog förändringens vindar över Finland och Åland. Finland blev självständigt och i vissa kretsar väcktes tanken - borde Åland som ett gammalt svenskt landskap återförenas med Sverige?

Möten hölls, i början i hemlighet, och namn samlades in. En majoritet av ålänningarna var för en återförening med Sverige och i februari 1918 överlämnades en adress med ålänningarnas önskan till Sveriges kung Gustav V.

Illegalt landsting

Finlands regering ombildade 1918 Åland till ett län. Ålänningarna svarade med att bilda en lagstiftande församling, ett illegalt landsting, som även internationellt agerade för Ålands återförening med Sverige.

Den svenska regeringen stödde kravet medan Finland avvisade det. Däremot var de styrande i Finland beredda att ge Åland en form av inre självstyrelse och riksdagen antog 1920 en självstyrelselag för Åland som ålänningarna vägrade att godta.

Konflikten skärptes ytterligare och hänsköts till det nybildade Nationernas Förbund.

Garanti för det svenska språket

Vid förbundets möte i Genève i juni 1921 beslöts att Finland får suveräniteten över Åland och självstyrelselagen från 1920 skulle utökas med vissa garantier. Det svenska språket skulle bevaras och den åländska jorden skulle bevaras i åländska händer.

På Åland var besvikelsen stor över beslutet.

1922 hölls det första valet till Ålands landsting som höll sitt första plenum den 9 juni samma år. Den dagen firas i dag som Ålands självstyrelsedag.

Blivit en modell

I dag framhålls Ålands självstyrelse ofta som modell för lösningar av konflikter runt om i världen. Åland har ett fredsinstitut som grundades 1992 och som med jämna mellanrum får besök av grupper som vill studera den åländska modellen.

Självstyrelsen har också gett Åland goda möjligheter att utvecklas på ett framgångsrikt sätt.

 

Källor:

Kurt Lindh: Det åländska samhället
Åland kort och gott, skrift utgiven av Ålands landskapsregering