Åland idag

Åland med 28.000 invånare är ett självstyrt landskap inom Finlands gränser.

Åland har rätt att stifta egna lagar inom flera områden.

Åland har egen flagga och egna frimärken och kämpar för att få mer inflytande inom EU.