Åländska specialiteter

Åland har en egen flagga, egna frimärken och kallas ibland för Fredens öar. Dessutom har Åland en egen form av medborgarskap, hembygdsrätten.

Åland är ett demilitariserat landskap - därför benämningen Fredens öar. Ingen militär får uppehålla sig på Åland som inte får befästas och åländska unga män slipper värnplikten. Demilitariseringen blev en följd av fredsförhandlingarna i Paris 1856. Då lyckades Sverige driva igenom en internationell konvention där Ryssland förband sig att inte befästa Åland.

När Ålandsfrågan avgjordes i Nationernas förbund 1921 då Åland fick sin självstyrelse inom Finlands gränser bekräftades demilitariseringen och samtidigt neutraliserades Åland. Det innebär att Åland inte får bli en skådeplats för krig.

Avsteg från demilitariseringen har dock gjorts under krigstider. Både under första och andra världskrigen befästes Åland men anläggningarna förstördes efter krigen.

Flagga och frimärken

Åland har sedan 1954 en egen flagga - ett gult och rött kors mot blå botten och Ålands vapen föreställer en gående hjort mot blå botten.

Åland har haft egna frimärken sedan 1984 och cirka 15 frimärken ges ut per år. Filatelister i närmare hundra olika länder samlar på åländska frimärken.

Åland har även egna registerplåtar för fordon där både flaggan och landskapshjorten syns medan bokstavsserien på tre bokstäver alltid börjar på ÅL.

När det gäller valutan har Åland euro liksom övriga Finland.

Hembygdsrätten

Åländsk hembygdsrätt fås vid födseln om någon av föräldrarna har hembygdsrätt och det främsta skälet till att hembygdsrätten infördes i början av 1950-talet var att bevara åländsk jord i åländska händer.

Den som är finsk medborgare och som bott minst fem år på Åland kan ansöka om hembygdsrätt. Den som flyttar från Åland förlorar hembygdsrätten efter fem år.

Hembygdsrätten behövs för att få rösta och ställa upp i lagtingsval, att få idka näring på Åland och äga mark.

När det gäller de två sistnämnda punkterna kan landskapsregeringen i vissa fall bevilja dispens från kravet på hembygdsrätt. Det går också bra att köpa till exempel en aktielägenhet på Åland utan hembygdsrätt liksom en tomt på planerat bostadsområde om man avser att bosätta sig här.