Åland och EU

1995 anslöts Åland tillsammans med Finland till EU men Åland fick igenom vissa undantag inför medlemskapet. Åland står bland annat utanför EU:s skatteunion.

Ålänningarna deltog i två folkomröstningar inför anslutningen till EU.

Den första i oktober 1994 gällde i hela landet om Finland skulle blir EU-medlem och 51,9 procent av de ålänningar som röstade var för.

I november samma år var det klart att Finland och Sverige går med. Folkomröstningen på Åland gällde då om Åland skulle anslutas till EU enligt de villkor man förhandlat fram. 73,6 procent var för och efter omröstningen sade lagtinget ja till EU med rösterna 26 för och 4 mot.

Taxfree kan fortsätta

Åland lyckades få igenom flera av sina önskemål inför EU-anslutningen. De regleras i det så kallade Ålandsprotokollet.

Ett viktigt önskemål från Åland var att få behålla taxfreeförsäljningen ombord på fartygen för att trygga kommunikationerna till och från Åland. Inom EU i övrigt har taxfreeförsäljningen ombord på fartyg och flyg slopats.

Åland ställdes efter förhandlingar utanför EU:s skatteunion och därför kunde taxfreeförsäljningen fortsätta. Det innebär i praktiken att en skattegräns omger landskapet, även mot övriga Finland. De åländska företag som handlar med Finland fick ett visst merarbete eftersom alla varor, som köps över gränsen till ett visst värde, måste klareras.

Åland fick också behålla sin hembygdsrätt.

Ålands inflytande

Åland har avstått från en del av sin lagstiftningsmakt - i likhet med andra parlament - i och med EU-inträdet. Men från Ålands sida finns ett missnöje med att Åland inte kompenseras lika bra som andra parlament.

Det främsta åländska önskemålet - att få en egen plats i Europaparlamentet - har inte gått igenom. Finland måste i så fall avstå en av sina platser och den viljan har inte funnits.

Åland har dock möjlighet att utse en representant till EU:s regionkommitté och har även en egen specialrådgivare i Bryssel.

2009 lyckades Åland få igenom sitt önskemål om talerätt inför EG-domstolen. Tidigare förde Finland Ålands talan i fall där Åland ansågs bryta mot EU:s direktiv.