Fakta om Åland

Åland har drygt 28.000 invånare bosatta i sexton kommuner. En stor del av dem eller närmare 11.100 personer bor i örikets enda stad Mariehamn.

Flera av de åländska kommunerna är med omvärldens mått mätt mycket små. Åtta av kommunerna har färre än 600 invånare och Ålands och hela Finlands minsta kommun är skärgårdskommunen Sottunga med 122 invånare.

På senare år har befolkningen ökat i Mariehamn och stadens grannkommuner medan flera skärgårdskommuner förlorat närmare hälften av sina invånare sedan 1950-talet.

Varje kommun styrs av ett fullmäktige med förtroendevalda. Under fullmäktige finns styrelse och ett antal nämnder och det betyder att många på Åland är engagerade i kommunalpolitiken.

Landområdet

Ålands landareal är drygt 1.500 km2. Det betyder att avstånden på huvudön eller fasta Åland, som man ofta säger, är korta. Det är inte längre än cirka 50 km från Mariehamn till Hellö på norra Åland där vägen slutar.

Totalarealen då större vattenområden ingår är drygt 6.700 km2.

Åland har över 6.700 öar som är större än 0,25 hektar och den högsta punkten, Orrdalsklint, är 128,8 meter.

Ålands nordligaste punkt är Storklyndan i Brändö, den sydligaste är Bogskär i Kökar, den västligaste punkt är Märket och den östligaste är Skataskär i Kökar.

Havet kyler och värmer

Det kringliggande havet inverkar på Ålands klimat - våren kommer något senare än i närregionerna i Sverige och Finland medan hösten dröjer sig längre kvar.

Medeltemperaturen under februari har under de senaste åren legat runt -4 grader medan medeltemperaturen för juli 2011 var 19,0 grader.