Näringslivet

Några tydliga linjer märks i det åländska näringslivet:

  • Sjöfarten är den dominerande branschen

  • Antalet småföretag är stort

  • Inom industrin finns några framträdande nischföretag