Sjöfarten

Sjöfarten har långa traditioner på Åland och många rederier har sina huvudkontor i Mariehamn. På Åland finns även landbaserade företag som utvecklats för sjöfartens behov.

Skutsjöfarten

Åland är omflutet av hav och ålänningarna har varit både driftiga och framgångsrika som redare och sjömän.

Efter Krimkriget väntade en glansperiod inom åländsk sjöfart - då inleddes den tid som kallats allmoge- eller bondeseglationen. De åländska bönderna slog sig ihop och byggde skutor på relativt enkla varvsplatser som fanns i vikar runt om på Åland.

Under en period på 70 år byggdes omkring 300 skutor som blev allt större medan resorna blev längre. Barken Preciosa var det första åländska fartyg som seglade över Atlanten, året var 1865.

I början av 1920-talet blev tiderna sämre och motordrivet tonnage började konkurrera ut skutsjöfarten.

Segelfartygsepoken

Under 1900-talets början bodde flera stora redare i Mariehamn. En av dem var August Troberg som drev sitt rederi så framgångsrik att han kunde bekosta bygget av Mariehamns kyrka.

En annan var Gustaf Erikson som köpte upp stora segelfartyg av redare som övergick till motordrivna fartyg. Segelfartygen gick för det mesta mellan Europa och Australien och blev mycket omskrivna på sin tid. Erikson kallades segelfartygskungen och ett av hans fartyg, Pommern, ligger i Mariehamn som museifartyg.

Modernisering av flottan

En framsynt man var redaren Hugo Lundqvist som insåg att man måste satsa på motordrivna fartyg för att hänga med i konkurrensen och 1928 köptes det första ångfartyget till Åland, s/s Thornbury.

Lundqvist Rederierna finns kvar i dag och har sitt kontor i Mariehamn. Rederiet har åtta tankfartyg i sin flotta. De flesta av dem lastar råolja vid oljefälten vid Shetlands- och Orkneyöarna och lossar i hamnar i länder som England, Tyskland och Holland.

Övriga fraktrederier med huvudkontor på Åland är Godby Shipping, Birka Cargo och Rederi Ab Lillgard. Bland dem har Godby Shipping specialiserat sig på transporter för den finska skogsindustrin.

Passagerarsjöfart

1959 inleddes en ny epok i den åländska sjöfarten - färjsjöfarten. Ss Viking sattes in på en rutt mellan Roslagen i Sverige, Åland och Åboland och det blev början till en succé.

I dag har Viking Line med huvudkontor i Mariehamn sju fartyg i trafik på Östersjön, två av dem på rutten Åbo-Mariehamn-Stockholm, två på rutten Helsingfors-Mariehamn-Stockholm, ett på rutten Mariehamn-Kapellskär, ett mellan Stockholm och Mariehamn och ett fartyg i trafik mellan Helsingfors och Tallinn.

Ett nybygge för rutten Mariehamn-Kapellskär väntas hösten 2009.

Viking Line är en stor arbetsgivare med närmare 3.000 anställda, drygt 2.200 av dem arbetar till sjöss.

Rederi Ab Eckerö driver passagerartrafik mellan Eckerö och Roslagen och mellan Helsingfors och Tallinn och har ett kryssningsfartyg mellan Stockholm och Mariehamn.

På land

Sjöfarten har även skapat förutsättningar för företag som verkar på land - till exempel dataföretag som utvecklat bokningssystem för passagerarfartyg och elföretag som specialiserat sig på installationer till sjöss.