Finans och it

På Åland verkar ett flertal banker och försäkringsbolag och på senare år har flera företag blivit väletablerade inom it-branschen.

Banker

Ålandsbanken grundades 1919 och bankens första kontor öppnades vid Torggatan i december samma år. Banken, som i dag är börsnoterad, har klarat sig genom alla kriser och koncernen har cirka 500 anställda.

Ålandsbanken har kontor i samtliga åländska kommuner och har även etablerat sig utanför Åland med kontor ibland annat Åbo, Helsingfors, Tammerfors och Vasa. Nu har även Sverige kommit med i bilden. I början av 2009 köpte Ålandsbanken Kaupthing Bank Sverige.

På Åland verkar även Andelsbanken, Nordea och Lappo Andelsbank som har sitt huvudkontor i skärgårdskommunen Brändö.

Försäkringsbolag

Två försäkringsbolag som verkar i landskapet har grundats på Åland.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag grundades 1866 och företaget har en stark ställning på och en stor andel av den lokala marknaden. Bolaget spelar en viktig roll i det åländska samhällsbygget, "Ömsen" stöder näringslivet med lån och aktieköp och äger även ett antal fastigheter, både bostadshus och affärslokaler.

Försäkringsgruppen Alandia-Bolagen har stark förankring till sjöfarten och moderbolaget Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag försäkrar fartyg. Dotterbolagen Alandia, Liv-Alandia och Pensions-Alandia är specialiserade på bland annat frivilliga person- samt lagstadgade pensionsförsäkringar.

Alandia har sitt huvudkontor i Mariehamn och lokalkontor i Helsingfors, Stockholm och Göteborg.

It-sektorn

Åländska företagare har hängt med i it-utvecklingen och här verkar ett par företag som även har kunder utanför landskapet.

Crosskey som ingår i Ålandsbankens koncern utvecklar datasystem för mindre och medelsmå banker och har cirka 150 medarbetare. Företagen PBS, (Productive Business System) bygger affärssystem och företaget Carus utvecklar bokningsystem för passagerarrederier. Företagen har nyligen gått ihop. Vid företaget Eget byggs spel för Internet.

Ålands Penningautomatsförening, Paf, som grundades 1966 är en offentligrättslig förening vars mål är att samla medel för allmännyttiga ändamål genom pennigspel. Paf ordnar penningspel på Åland, ombord på fartyg samt på Internet. Paf har med åren blivit mycket framgångsrikt och har idag över 300 anställda. Man sponsorerar även många evenemang på Åland.