Industrin och övrigt

Industrisektorn har aldrig varit stor på Åland och rykande fabriksskorstenar är sällsynta i landskapsbilden. Den största industrin tillverkar snacks av potatis.

Industriföretag

Chipsfabriken i Saltvik Haraldsby förädlar potatis, både från Åland och importerad, till snacks av olika slag som säljs under varumärket Taffel. Fabriken startades av framsynta ålänningar och blev med åren så framgångsrik att den 2004 köptes upp av den norska storkoncernen Orkla. Produktionen i fabriken på Åland har sedan ägarbytet fortsatt som tidigare.I övrigt har Åland ett par industriföretag som verkar i högteknologiska specialnischer. Ett av dem är Optinova som tillverkar plaströr för medicinskt bruk och som har kunder i stora delar av världen.

Ett annat känt industriföretag är Plasto som designar och tillverkar leksaker av plast medan Snickarboden hittat en annan nisch. Här tillverkas persienner av olika träslag.

De flesta företag som klassas som industriföretag är små med en eller ett par anställda.

Många småföretag

Typiskt för Åland är den höga andelen småföretag som verkar i olika branscher. 2007 fanns över 2.100 företag och majoriteten av dem eller drygt 1.800 företag hade högst fyra anställda.

De fördelade sig efter bransch enligt följande:

  • 82 inom jord- och skogsbruk och fiske

  • 199 inom industrin

  • 408 inom byggbranschen

  • 600 inom handel, hotell och liknande

  • 198 inom transport och tele

  • 378 inom finans och försäkring

  • 240 inom samhällstjänster

Låg arbetslöshet

Arbetslösheten på Åland har varit låg under de senaste åren. I januari 2011 låg den öppna arbetslösheten på 3,2 procent.

Inom vissa sektorer har Åland brist på arbetskraft och är beroende av inflyttning, det gäller bland annat jordbruksföretag som ofta har säsongsanställda från de baltiska länderna och Rumänien.