Offentlig sektor

Över 30 procent av ålänningarna arbetar inom offentlig förvaltning, utbildning och sjuk- och hälsovård och där är landskapsregeringen en stor arbetsgivare.

Den offentliga sektorn är stor på Åland, nästan en tredjedel av ålänningarna har en kommun eller Ålands landskapsregering som arbetsgivare.

Det finns ett stort antal daghem, skolor och äldreboenden på Åland som kommunerna upprätthåller. Med omvärldens mått mätt är enheterna relativt små, en skola i en skärgårdskommun kan ha under tio elever. Varje kommun har även sin egen förvaltning vid kommunkanslierna. Hur många som arbetar vid respektive kansli beror givetvis på kommunens storlek.

Vården

Skolor på gymnasialstadiet upprätthålls av Ålands landskapsregering liksom organisationen Ålands hälso- och sjukvård där bland annat Ålands centralsjukhus ingår. Drygt 17 procent eller över 2.300 personer arbetar inom sjuk- och hälsovården.

Offentlig förvaltning

Vid Självstyrelsegården i Mariehamn sköts landskapets förvaltning vid en rad olika byråer.

Cirka 1.000 personer eller drygt 7 procent arbetar inom den offentliga förvaltningen - både vid kommuner och vid landskapsregeringen - och ungefär lika många arbetar inom utbildningen.

Landskapsregeringen driver också ett antal landsvägsfärjor som går mellan fasta Åland och öarna i skärgården.