Kultur och utbildning

Romanen Katrina av den åländska författarinnan Sally Salminen blev nästan världsberömd på sin tid men ogillades på hemmaplan för sin skarpa sociala kritik!

Lilla Åland har fostrat flera författare, kompositörer, sångare och bildkonstnärer som låtit tala om sig även utanför Åland och när de återvänder hem från uppdrag i världen kan de numera uppträda i Alandica, Ålands nya kultur- och kongresshus.