Skolor på Åland

Sjöfartsutbildningen har långa anor på Åland och här utbildas både manskap och befäl. Åland har även ett flertal andra skolor på gymnasialstadiet.

Efter högstadiet kan åländska ungdomar välja mellan åtta olika skolor om de vill fortsätta sin skolgång på Åland.

Här finns Ålands lyceum där man avlägger studentexamen, Ålands handelsläroverk, Ålands yrkesskola med ett flertal linjer, Ålands sjömansskola, Ålands hotell- och restaurangskola, Ålands vårdinstitut, Ålands naturbruksskola och Ålands folkhögskola som bland annat har en foto- och en skapande linje.

Den största

Av dem är Ålands lyceum störst med drygt 400 elever medan Ålands yrkesskola har knappt 300 elever. Vissa av skolorna lockar även elever från Sverige och Finland - det gäller framför allt sjömansskolan och hotell- och restaurangskolan.

Högskola

Efter den treåriga utbildningen på gymnasialstadiet kan man fortsätta sina studier vid Högskolan på Åland som har sju olika studieprogram och här kan man bland annat utbilda sig till sjukskötare, sjökapten och maskinmästare. Högre utbildning ges även inom elektroteknik, informationsteknik, företagsekonomi och Hospitality Management.

Högskolan på Åland har cirka 410 studerande på de olika programmen. Åländska ungdomar, som vill studera andra ämnen än de som erbjuds på Åland, väljer i första hand att studera vidare på fastlandet eller i Sverige.

Inom Högskolan på Åland verkar även Öppna högskolan som ordnar universitets- och fortbildningskurser som är öppna för alla.