Avslutning

Var bodde de första ålänningarna? Hur ser Ålands flagga ut?

En axelryckning till svar går aldrig an och vi hoppas att du nu känner dig så säker på Åland att du kan svara på frågorna på något sätt - antingen på stående fot eller genom att ta reda på svaret på nätet eller i litteraturen.

Utvecklingen går vidare och nya frågor uppstår hela tiden. Ett generellt tips - följ gärna med händelserna i lokaltidningarna. Då har du färsk information att förmedla och vet till exempel vad man bygger i hörnet av Norragatan och Ålandsvägen. Du kan berika en besökares dag genom att upplysa honom eller henne om just det!

Läs mer