Allemansrätten

Njut gärna av naturen men visa samtidigt hänsyn!
På Åland gäller en begränsad allemansrätt - man får fritt röra sig i skog och mark men inte tälta utan markägarens tillstånd.

Åland är litet och besökarna många. Därför är det viktigt att minska på slitaget på naturen eller med andra ord - njut av naturen men lämna så få spår efter dig som möjligt! Flaskor, burkar och andra sopor ska inte slängas i naturen och det är alltid bättre att följa befintliga stigar än att trampa upp nya.

Grundtanken är att inte störa eller förstöra

Enligt åländsk allemansrätt får man röra sig fritt till fots om man inte går in på andras tomter eller bryggor och inte gör åverkan på växtlighet och fast egendom.

Det är fritt att plocka bär och svamp för eget dagsbehov men man bör helst undvika att gå för nära fast bebyggelse.

För camping rekommenderas campingplatser. För naturcamping krävs markägarens tillstånd, det bästa är att fråga i närmaste gård för att få tag på honom eller henne.

Eld får inte göras upp utan markägarens tillstånd. Släta klipphällar ska alltid undvikas som underlag, de spricker av hettan.

Den som vill fiska måste först lösa fiskekort. Det finns inget kort för hela Åland utan flera kort som gäller för olika områden - både större och mindre. Turistföretagare, närbutiker och fiskeaffärer säljer kort och det är viktigt att gästfiskarna känner till gränserna för det kort som de löst. Det kan skapa irritation om man fiskar på områden där fiskekortet inte gäller.

Läs mer